Limes XXII évfolyam 84 szám, 2009.

Limes XXII évfolyam 84 szám, 2009.

Kiadja: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára

Főszerkesztő: Virág Jenő

Szerkesztők: L. Balogh Béni, Kántor Zoltán, Csóti Csaba, Csortán Ferenc, Hamberger Judit, Ress Imre, Seres Attila,

Zeidler Miklós, Vesztróczy Zsolt, Modrián Vilmos, Sellyei Tamás Ottó

Készült: Alfadat-Press Kft., Tatabánya

TARTALOM:

 •   Kántor Zoltán: Tudományos vagy politikai kérdés a nemzet meghatározása?
 •   Varga Zs. András: Nemzet és jogalanyiság
 •   Losoncz Alpár: A nemzet, mint megoldás és mint probléma
 •   Demeter Attila: Adalékok a nemzeteszme és a nacionalizmus értelmezéséhez
 •   Egry Gábor: Kétséges egység
 •   Szarka László: Közös múlt – Megosztott történelem. 
 •   A szembenállás mítosza és tradíciója a kisnemzeti identitásban
 •   Mészáros Zoltán: A nemzeti gondolat a Tito utáni Szerbiában
 •   Miskolczy Ambrus: A hungarus-tudat a 19. században
 •   Tóth Norbert: Töprengések az úgynevezett magyar–magyar viszonyról
 •   Wencz Balázs: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története
 
Folyóirat: 
Település: 
Tatabánya
Megjelenési év: 
2009
Letöltés: