Limes XXIII évfolyam 85 szám, 2010.

Limes XXIII évfolyam 85 szám, 2010.

Kiadja: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára

Főszerkesztő: Virág Jenő

Szerkesztők: L. Balogh Béni, Csóti Csaba, Csortán Ferenc, Hamberger Judit, Ress Imre, Seres Attila,

Zeidler Miklós, Vesztróczy Zsolt, Modrián Vilmos, Sellyei Tamás Ottó

Készült: Alfadat-Press Kft., Tatabánya

TARTALOM:

 •   A. Sajti Enikő: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások időszakában, 1938–1941
 •   Valastyán Balázs: „Vártunk, jöttetek! Éljenek a magyar honvédek!” − „Elmentek a barbárok és bejöttek a tatárok…” 
 •   Társadalmi hangulat és a Délvidék visszacsatolása
 •   Janek István: A Magyarországgal szembeni szlovák propaganda és revíziós elképzelések 1939–1941 között
 •   Anton, Mioara: Az elviselhetetlen szomszédság. Románia Magyarország elleni propagandája (1940–1944) 
 •   Pallos Lajos: Magyar kormányzati propaganda, 1938–1941
 •   Egry Gábor: Megoldás vagy halogatás? A román királyi diktatúra és a magyar kisebbség, 1938–1940
 •   L. Balogh Béni: Megtorlás, etnikai homogenizálás. A kisebbségi kérdés a magyar–román kapcsolatrendszerben, 1940–1944
 •   Kolontári Attila: A szovjet külpolitika és a Duna-medencei államok, 1938–1941
 •   Trasca, Ottmar: Sikertelen próbálkozás. Román−magyar tárgyalások 1943 első felében
 •   Turbucz Dávid: Trianon hatása a magyar közgondolkodásra
 •   Csóti Csaba: „… a mi dolgunk, senki másé” 
 •   Ortutay András: Négy hamisítvány a székelység történetéről
 •   Információk

 

Folyóirat: 
Település: 
Tatabánya
Megjelenési év: 
2010
Letöltés: