Limes XXIII évfolyam 88 szám, 2010.

Limes XXIII évfolyam 88 szám, 2010.

Kiadja: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára

Főszerkesztő: Virág Jenő

Szerkesztők: L. Balogh Béni, Csóti Csaba, Csortán Ferenc, Hamberger Judit, Ress Imre, Seres Attila,

Zeidler Miklós, Vesztróczy Zsolt, Modrián Vilmos, Sellyei Tamás Ottó

Készült: Alfadat-Press Kft., Tatabánya

TARTALOM:

 •   Miroslav Michela – Zahorán Csaba: Variációk egy témára
 •   Romsics Ignác: Trianon és a magyar politikai gondolkodás .
 •   Simon Attila: „ ... a magyar nép ebben a köztársaságban lett nemzetté…” 
 •   Roman Holec: A Trianon-diskurzus a szlovák szépirodalomban
 •   Kovács Éva: Trianon traumatikus emlékezetéről
 •   Ablonczy Balázs: Legitimitás és mítosz között
 •   Lucia Seglova: Keletkezés, megszűnés és valami a kettő között. Történelmi képek a turóci régióban 1918 végén
 •   Vajda Barnabás: A közös történelem a korszerű történelem tankönyvek kontextusában
 •   Viliam Kratochvíl: Multiperspektivikus módszerek a történelemtankönyvekben (A „másik” narratívájához)
 •   Jakab György: A magyarországi történelemoktatás anomikus viszonyai
 •   Demmel Jószef: A kánon határai. Ľudovit Stúr legújabb életrajzáról
 •   Lukács B. György: Források a Muravidék történetéhez
 •   Információk
 
Folyóirat: 
Település: 
Tatabánya
Megjelenési év: 
2010
Letöltés: