A József Attila Megyei Könyvtár évkönyvei

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve
2014 (18. köt.)
 
szerk.: Takács Anna, Sámuelné Ábrahám Mónika, Horváth Géza
 
Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2014
 
 

Feketsné Kisvarga Anita: Az átalakuló könyvtári ellátás első éve Komárom-Esztergom megyében
Török Csaba : TextLib összevonás - ahogy én láttam
Erősné Suller Ildikó : Gyermekkönyvtári rendezvények, táborok tapasztalatai, 2012-2014
Szilassi Andrea : Híd a digitális szakadékon át
Nagy Edit : Kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
Bognár Tímea : Vándorló könyvek
Ortutay András : "Isten óvja a tisztes ipart"
Simonik Péter : Honnan jöttek és merre tartottak?
Macher Péter : A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vállalat újjászervezésében, 19
Gyüszi László : Holokauszt megemlékezések és emlékhelyek Tatán
Horváth Géza : Tatabánya történeti kronológiája
Horváth Géza : Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai, 2012-2013
Takács Anna : Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma, 2012-2013
Kis Noémi : Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzékePap Zsuzsanna : Könyvtárközi kölcsönzés az olvasók szemével
Vitéz Veronika : Kezedben a könyvtárad!


 

A Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtár évkönyve
2012

szerk. Horváth Géza, Takács Anna
Kiad. jel: 2012

Kiadás: Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
Tatabánya, 2012

 

 
 

Takács Anna : A megyei könyvtár utóbbi évtizedének tükre
Lehrreichné Dürgő Brigitta: A József Attila Megyei Könyvtár belső kommunikációjának vizsgálata 2.
Világi Orsolya : Egy projekt megvalósítása a megyei könyvtárban - TÁMOP - "Tudásdepó Expressz"
Feketsné Kisvarga Anita: A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásban működő könyvtárellátási rendszer elmúlt öt éve (2007-
Pap Zsuzsanna : Országos ODR konferenciák a József Attila Megyei Könyvtár szervezésében (2001-2011)
Vitéz Veronika : Elektronikus tananyagfejlesztés és használat a könyvtárban
Dvihally Henriette : "Jó pap is holtig tanul!"
Červená, L'ubica : Az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár múltja, jelene, jövőképe
Gyüszi László : Jókai a zsidókérdésről
Rédli Margit : "Mesél a csend"
Ortutay András : Duna és Esztergom vára hadtörténeti jelentősége a 15-17. században
Fülöp Éva Mária : Habent sua fata...
Gyüszi László : A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kiadói tevékenysége (1987-2012)
Simonik Péter : A munkavállalók szabadidejének megszervezése a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai telephe
Stenge Csaba, B. : Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban
Sztahó Eszter Ildikó : A Berkovics-család iratai
Horváth Géza : Tatabánya - 65 éve dióhéjban


 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve
2010

szerk. Horváth Géza, Takács Anna
Kiad. jel: 2010

Kiadás: Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
Tatabánya, 2010

 

 
 

Lehrreichné Dürgő Brigitta: A "Könyvtári minőségfejlesztés 21" projekt első szakasza a megyei könyvtárban: ... hogy a könyvtár
Márkusné Sinkó Ildikó: Várból a Házba
Takács Anna : A középiskolások olvasási szokásai - könyvtáros szemmel
Korencsi Krisztina : A pedagógiai módszerek jelentősége a középiskolások ovasói attitűdjének formálásában
Vitéz Éva : Zárjuk be a könyvtárakat!
Szilassi Andrea : Ábel a holtágban
Kissné Anda Klára : A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének története
Tapolcainé Sáray Szabina: Tatabánya és lakótelepei, 1900-2000
Simonik Péter : Az egészségügyi prevenció intézményei a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén,
Horváth Géza : A héregi református egyházközség története templomának felépítéséig
Ortutay András : Bottyán János esztergomi évei
Gyüszi László : Az úrbéri viszonyok felszámolása Dorogon


 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve

2008

szerk. Monostori Imre, Horváth Géza, Takács Anna
Kiad. jel: 2008

Kiadás: Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
Tatabánya, 2008

 
 

Bartos Éva : Vonzóbbá vált-e a könyvtáros pálya?
Vitéz Éva : Rólunk írták
Nagy Attila : Tájékozódási irányok (olvasás)kultúránk számára, avagy magyar szemmel a PISA 2006-ról
Sámuelné Ábrahám Mónika: Olvasásra születni
Lehrreichné Dürgő Brigitta: Mentálisan retardált gyerekekkel a könyvtárban
Takács Anna : Tükörben a könyvtár
Monostori Imre : Sajtótükör (és ami mögötte van)
Ortutay András : Egykorú tudósítások: röplapok, újságok, úti beszámolók a török hódoltság kori Esztergomról
Tapolcainé Sáray Szabina: Könyvek, könyvtárak, olvasók a felvilágosodás idején és a reformkorban
Fülöp Éva Mária : Változatlan körforgás: a gazdasági év
Simonik Péter : A MÁK Rt. Tata-vidéki Bányaműveinél Fennálló Társpénztárának története, 1898-1914
Gyüszi László : A bánhidai bagolyvár, avagy egy iskolára épített templom
Gerő Gyula : Komárom-Esztergom megyei könyvtárak a magyar könyvtártörténeti kronológiában a kezdetektől 2007-ig


 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve

2006

szerk. Monostori Imre, Nász János, Takács Anna
Kiad. jel: 2006

Kiadás: Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
Tatabánya, 2006

 
 

Monostori Imre : Följegyzések a József Attila Megyei Könyvtár elmúlt másfél évtizedéről, 1990-2005
Lehrreichné Dürgő Brigitta: Az 5. és 6. osztályos gyermekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásai Tatabányán és Vért
Katona Ildikó : Mi a helyzet? Van "helyzet"?
Takács Anna : "A Nagy Könyv" hatása a József Attila Megyei Könyvtár kölcsönzési forgalmára
Kolok Melinda : A Harry Potter-könyvek olvasáspszichológiai elemzése
Pap Zsuzsanna : Egy hét Angliában - a British Council vendégeként 2006. február 12-18.
Haraszti Mihály : Adatok a tatai piaristák könyvtárának 18. századi történetéhez
Horváth Géza : A Komáromi Kalendárium borítékversei
Számadó Emese : A szülőváros ábrázolása Zsolt Béla Villámcsapás című regényében
Simonik Péter : Az anya- és csecsemővédelmi munka megszervezése a tatabányai bányatelepeken
Tapolcainé Sáray Szab: A Tatabányai Állami Gimnázium 1946-1947


 

A Komárom-Esztergom Megyei József Attila Könyvtára évkönyve
2004

szerk. Takács Anna, Monostori Imre
Kiad. jel: 2004

Kiadás: Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
Tatabánya, 2004

 

 
 

Ábrahám Mónika : A 12-14 éves gyermekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásai Tatabányán és Vértessomlón
Mikolasek Zsófia : Magyarságtudat és Európa-ismeret általános iskolások körében
Pap Zsuzsanna : A TextLib bevezetésének és alkalmazásának tapasztalatai a József Attila Megyei Könyvtárban
Fátrai Erzsébet Márta: A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának mérése a József Attila Megyei Könyvtárban
Monostori Imre : A József Attila Megyei Könyvtár rendezvényei, 1991-2003
Tapolcainé Sáray Szabina: Wéber Simon Péter komáromi nyomdája és kiadványai, 1788-1794
Haraszti Mihály : Egy mezővárosi katolikus plébánia könyvtára a 18. század végén
Gyüszi László : Id. Pázmándy Dénes élete és politikai pályája
Számadó Emese : A komáromi Klapka György Múzeum Kecskés László könyvtára
Kiss Vendel : Népház, népakadémia: népművelés vagy szórakoztatás?
Németh Gyuláné : Az oroszlányi katolikus iskola története, 1939-1947
Tanczerné Jakus Emőke: Egy húszéves kisvárosi általános iskola és könyvtára
Horváth Géza : Településtörténeti munkák megyénkben, 1996-2003


 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve
2000

szerk. Takács Anna, Monostori Imre
Kiad. jel: 2000

Kiadás: Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára
Tatabánya, 2000

 

 
 

Takács Anna : A József Attila Megyei Könyvtár elmúlt évtizede
Horváth Géza : Gondolatok a helyismereti munkáról a megyei könyvtárban
Suller Ildikó : A vajdasági magyarok olvasáskultúrája
Túri Róbert : "Szilánkok" Komárom megye iskolai könyvtárainak történetéből, 1977-1990
Tanczerné Jakus Emőke: Tájékoztató munka a tatai Kőkúti Általános Iskolában
Gálné Flórián Mária : A társbérlettől az új könyvtárépületig
László János : A régészet múltja és eredményei Tatabányán
Fülöp Éva Mária : "Gazdászati ügyek" a magyarországi bencés kongregáció 1912. évi káptalanján
Kemecsi Lajos : Miről árulkodik egy fazekas vándorkönyv?
Haraszti Mihály : Művelődéstörténeti hatások a tatai angolkert kialakításának időszakában
Gerecsei Zsolt : A dadi református egyház története
Bodri Ferenc : "A megértés próféciája..."
Gyüszi László : Egy törvénytelen író
Dankó József : Értékmentés és hagyományőrzés


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1998

szerk. Schmidt József, Monostori Imre
Kiad. jel: 1998

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1998

 

 
 

Pappné Németh Erika : A Textlib ürügyén
Voit Pál : Könyvtárak és vállalkozások kapcsolatának marketing kutatása Komárom-Esztergom megyében
Ábrahám Mónika : A 13-14 éves gyerekek olvasási kultúrája és könyvtárhasználati szokásai Tatabányán és Szombathelye
Dankó József : Könyvtári esték
Monostori Imre : Üzenet a kívánóknak és a panaszosoknak
Pifkó Péter : Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Majer gyűjteményének 1848-49-es emlékeiből
Horváth Géza : Mezőgazdasági tárgyú művek a komáromi Szigler nyomda termésében
Schmidt Zsuzsanna : A Mohács utáni napok, különös tekintettel a maróti csatára
Fülöp Éva Mária : A magyarországi bencés kongregáció uradalmainak gazdasági iratai
Gyüszi László : Bevezetés Csép és a Pázmándy család történetéhez
Albert Ildikó : A péliföldszentkereszti búcsújáróhely
Bárdos Virág : Vázlat Gáll István életművéről


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1996

szerk. Schmidt József, Monostori Imre
Kiad. jel: 1996

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1996

 

 
 

Herczigné Mlakár Erzs: A megyei könyvtárak szolgáltatásainak árairól
Takács Anna : Gondolatok az olvasói igények változásának okairól
Monostori Imre : A cserbenhagyott szépirodalom, avagy Ki kit hagy(ott) cserben?
Búzer Károlyné : Könyvtár és kulturális élet Komárom-Esztergom megye nemzetiségi községeiben
Pifkó Péter : Alkalmi versek az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Majer-gyűjteményében
Horváth Géza : A komáromi Szigler nyomda nyitrai vonatkozású nyomdatermékei 1885-1865
Ravasz Éva : Egy iskolai könyvtár alapításának kezdetei
Kovács Lajos : Egy füzet a szép harmincas évekből
Dankó József : Úri kaszinó vagy értelmiségi társaskör?
Wehner Tibor : A harmadik menet


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1994

szerk. Schmidt József, Monostori Imre
Kiad. jel: 1994

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1994

 

 
 

Herczigné Mlakár Erzs: Elmaradtak..., változtak..., újak is beléptek
Monostori Imre : A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára mint szellemi műhely és kia
Schmidt József : A Komárom-Esztergom megyei napilap a József Attila Megyei Könyvtárról az alapítástól a rendszervál
Takács Anna : Útkeresések, kitörési kísérletek a tatabányai Városi Könyvtárban
Somogyi Lászlóné : Komárom-Esztergom megye szakszervezeti könyvtárai 1988 és 1992 között
Tanczerné Jakus Emőke: A tatai Kőkúti Általános Iskola !könyvtára médiatárrá fejlesztésének, átalakításának lehetőségei
Pifkó Péter : A Majer gyűjtemény az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban
Horváth Géza : "... a honi s külföldi literatúra termékeiből szellemi élményt szerezni"
Gyüszi László : Egy lelkipásztor följegyzései
Kenyéri Kornélia : Az ászári Római Katolikus Iskola és könyvtára a századfordulón (1892-1902)
Bárdos István : Az esztergomi Katolikus Nyári Egyetem (1933-1941)
Körmendi Géza : "Hol vannak a katonák..."?
Schmidt József : A Komárom-Esztergom megyei napilag a József Attila Megyei Könyvtárról az alapítástól a rendszervál
Tanczerné Jakus Emőke: A tatai Kőkúti Általános Iskola médiatárrá fejlesztésének, átalakításának lehetőségei
Horváth Géza : "... a honi s külfi literatúra termékeiből szellemi élményt szerezni"
Gyüszi László : Egy lelkipásztor följegyzései ¦ Szentkuti Kiss Károly: Krónika
Kenyéri Kornélia : Az ászári Római Katolikus Iskola és a századfordulón
Bárdos István : Az esztergomi Katolikus Nyári Egyetem


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1991

szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva
Kiad. jel: 1991

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1991

 

 
 

Schmidt József : A József Attila Megyei Könyvtár utóbbi öt éve a számok tükrében
Kulcsár Istvánné : A közigazgatási változások hatása a megye tanácsi/önkormányzati könyvtáraira
Herczigné Mlakár Erzs: Komárom-Esztergom megye középiskolai könyvtárainak története a kezdetektől 1945-ig, - az iskolai é
Schmidt József : Középiskolai könyvtáraink az elmúlt évtizedekben
Kocsis Lászlóné : Magyary Zoltán és hagyatéka a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
Tapolcainé Sáray Szab: A csépi Pálffy-könyvtár
Horváth Géza : Adalékok Bél Mátyás: Notita Hungariae... című művének kiadástörténetéhez
Gyüszi László : A politikai élet főbb eseményeinek tudósításai Komárom-Esztergom megye sajtójában, 1945-1948


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1986

szerk. Koger Tamás
Kiad. jel: 1985

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1986

 

 
 

Koger Tamás : Tervek, törekvések, eredmények
Lajos László : A könyvtári ellátórendszerek Komárom megyében
Halmosi Józsefné : A gyermekkönyvtárak Komárom megyében
Kocsis Lászlóné : Kudora Károly
Horváth Géza : Bárdos László István
Tapolcainé Sáray Szab: Töltési István nyomdája is kiadványai


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1981

szerk. Horváth Géza
Kiad. jel: 1980

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1981

 

 
 

Horváth Géza : Komárom megye tanácsi könyvtárai az V. ötéves terv időszakában
Rózsa György : A társadalomtudományi információ helyzetéről
Takács Anna : A társadalomtudományi információ lehetőségei a megyei könyvtárakban
Herczigné Mlakár Erzs: A pedagógiai információs rendszer megvalósításának lehetőségei Komárom megyében
Csukly László : Emlékezés Czuczor Gergely érdemes munkásságára


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1976

szerk. Horváth Géza
Kiad. jel: 1975

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1976

 

 
 

Koger Tamás : Komárom megye tanácsi könyvtárai a IV. ötéves terv időszakában, 1971-1975
Monostori Imre : A szakmunkástanulók olvasási kultúrája Komárom megyében
Győri László : Négy arckép
Herczigné Mlakár Erzs: Könyvbarát tábor Esztergomban
Tapolcai Ernőné : A Komáromi Tudós Társaság és a Mindenes Gyűjtemény
Vuray György : A Kner nyomda kiadói tevékenysége
Halmi Erzsébet : A közművelődési könyvtárügy Oroszlányban


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1970

szerk. Horváth Géza
Kiad. jel: 1971

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1971

 

 
 

Horváth Géza : Megyénk könyvtárai a 3. ötéves terv időszakában
Török Józsefné : A szakszervezeti könyvtárak 5 éve
Koger Tamás : Komárom megye tanácsi könyvtárainak 20 éve
Mészáros Antal : A Megyei Könyvtár tájékoztató szolgálata
Dévényi Iván : Babits Mihály Esztergomban
Takács Anna : Irodalmi emlékhelyek Komárom megyében


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1966

szerk. Horváth Géza
Kiad. jel: 1965

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1966

 

 
 

Koger Tamás : Tervek, eredmények, tanulságok
Horváth Géza : Egy év az új könyvtárban
Mészáros Antal : A községi könyvtárak fejlődése a tanácsi kezelésbe adás után
Tapolcai Ernőné : Pálóczi Horváth Ádám


 

József Attila Megyei Könyvtár évkönyve
1963

szerk. Horváth Géza
Kiad. jel: 1962

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1963

 

 
 

Koger Tamás : Tovább a megkezdett úton...
Bisztray Ádám : A Tatabányai Megyei Könyvtár Tájékoztató Szolgálatának szervezete és munkája
Gurdon Antal : Felmérés a komáromi járás olvasóiról
Koger Tamás : A szabadpolcos falusi könyvtárakról
Molnár Gyuláné : A községi könyvtár és a pedagógus kapcsolata
Tombor Tibor : A Tatabányai Megyei Könyvtár új épületének berendezési tervei
Tóth Dezső : Az Esztergomi Városi Könyvtár új épülete
Bárdos László István : Új községi könyvtártípus a Német Demokratikus Köztársaságban


 

A Komárom Megyei Könyvtár évkönyve
1962

szerk. Horváth Géza
Kiad. jel: 1952-1961

Kiadás: Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár
Tatabánya, 1962

 

 
 

Horváth Géza : Tíz év...
Bárdos László István : A tatai járás könyvtárügye az 1930-as években és 25 évvel később
Fehérvári Ákos : Az Almásfüzítői Timföldgyár műszaki könyvtára
Balogh Etel : Egy falusi könyvtáros visszaemlékezései
Schadwill, Kurt : Tíz éves Megyei Könyvtár - ötéves barátság
Tombor Tibor : A Tatabányai Megyei Könyvtár új épülete
Bárdos László István : Munkáskönyvtárak Tatabányán a felszabadulás előtt
Dévényi Iván : Révész Béla
Tóth István : Szemelvények 100 esztendő politikai történetéhez
Mucsi András : Kódexkiállítás Esztergomban
Körmendi Géza : Tatának és környékének rövid néprajzi ismertetése
Gáll István : Válság és valóság
Kovács Emil : Találkozások